Fransızca kelimelerinin (Admission Temporaire Roulette) bir araya gelmesiyle oluşan “A.TR” belgesi; Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya… yazının devamı