Mikro İhracat gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli evraklar:

  1. Dolaylı Temsil Yetki Belgesi
  2. İş Emri (Mikro İhracat Gönderi Bilgi Formu)
  3. Maliye onaylı faturanın aslı,
  4. Yurtdışı için Türkçe faturayla tutarlı İngilizce fatura