E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketlerin e-ticaret alışkanlığı kazanmalarının desteklenmesidir.
KAPSAM: E-Ticaret sitelerine üyelik ücretleri desteklenerek firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.
KİMLER BAŞVURABİLİR ?
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri,
Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları,
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, işbirliği kuruluşları proje onayına müteakip en az 250 şirketin yer aldığı proje gruplarına ilişkin başvurularını Bakanlığa iletir.
BAŞVURU YERİ:
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi
DESTEK UNSURLARI:
Ticaret Bakanlığı tarafından ön onay verilmiş e-ticaret sitelerine toplu üyeliklerde işbirliği kuruluşlarına %80 oranında ve her bir şirket için e-ticaret sitesi
başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilmektedir. İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için, her başvuruda en az
250 (ikiyüzelli) şirketi e-ticaret sitesine üye yapmış olması gerekir.
E-TİCARET Desteği Özet Tablosu
2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
E-Ticaret Sitelerin Üyelik   80%
Şirket başına, bir site için yıllık en fazla 2.000 ABD Doları
1 şirket aynı siteden en fazla 3 yıl yararlanabilir.
1 işbirliği kuruluşu en fazla 5 proje yürütebilir.
İşbirliği Kuruluşları

İhracat Genel Müdürlüğü:  KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi  Başkanlığı
(0312) 212 9874  (0312) 204 8316  (0312) 204 8853  (0312) 204 8854   kobiihr@ticaret.gov.tr

 

Detaylar: https://ticaret.gov.tr/data/5b87fac913b8761160fa1cf0/Devlet_Yardimlari_Rehberi.pdf

2021-04-25

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir