Kategori arşivi: ihracat

Tekstil Toptan

Dünya genelinde, ticari faaliyetlerin kontrol altında tutabilmek ve organize edebilmek için çeşitli yöntemler kullanır. Nace olarak bilinen ve Avrupa Birliği’nde Ekonomik Faaliyetlerin istatistiklenmesi anlamını taşıyan 6 haneli kod işletmelerin ticaret sınıfını belirler. Her işletme sahibinin nace kodunu bilmesi ve buna uygun faaliyetler yürütmesi hayati önem taşır.

Nace Kodu Nedir, Ne İşe Yarar?

Toplam 6 haneden oluşan ve Avrupa Birliği Ülkelerinin tarafından işletmeleri hangi risk sınıfında bulunduğuna tespit etme amacıyla kullanılan özel kodlama sistemine nace kodu adı verilir. Nace kodu temel olarak üç sınıfa ayrılan iş gruplarını belirleme ve bu işlerin ne türlü tehlikeler taşıdığını tespit etme amacıyla uygulanır. Sadece bununla da sınırlı kalmayıp nace kodu ticari faaliyetler yürüten bütün işletmeler için kurulum aşamasında belirlenmesi gereken gereklilikler arasındadır.

Nace kodu;

46 – Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

46.4 – Ev eşyalarının toptan ticareti

46.41 – Tekstil ürünlerinin toptan ticareti

Alt Gruplar

46.41.01 – Evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları toptan ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb. dahil)

46.41.02 – Tuhafiye ürünleri toptan ticareti (iğne, dikiş ipliği, düğme, fermuar, çıtçıt, fisto, dantel, gipür vb.)

46.41.03 – Kumaş toptan ticareti (manifatura ürünleri dahil)

46.41.04 – İplik toptan ticareti (tuhafiye ürünleri ile dikiş ipliği hariç)

46.41.05 – Diğer tekstil ürünleri toptan ticareti (balık ağı, çuval, çul, halat, urgan dahil)

Tedarikçi bulmak için Nace kodunu kullanabilirsiniz

Örnek olması gerekir ise, bu dış linki inceleyebilirsiniz

 

MOQ Minimum Sipariş Miktarı nedir?

alibaba hakkında
alibaba

MOQ veya Minimum sipariş miktarı, Alibaba ve benzeri eticaret sitelerinde tedarikçinizin satış için kabul ettiği minimum ticaret adetidir. Bu değer genelde lojistik operasyon maliyetleri, satılan ürün maliyeti, yeniden paketleme ve palet maliyeteleri ile doğru orantılıdır. Üretici, bazı durumlarda bu maliyetlerden kaçınabilir veya hesaplayamaz. Fakat rekabettin getirdiği son sınırlarda, bu değer, ticaret yapmanızı kolaylaştıran bir değer de olabilir.

Müşteriyi, ithalatçıyı anlamak ve çözüm sunmak sizi (üretici olarak) çok daha iyi pozisyona getirir.

Örneğin, Alibaba.com bu formattaki alıcılara (müşterilere, ithalatçılara) bir servis geliştirdi. Söz konusu servis alıcı hesabı ile Alibaba.com’a girişte en üst sekmede yer alıyor

Minimum Sipariş Miktarı ile tercih edilebilir tedarikçi olma
alibaba minimum sipariş miktarı ile potansiyel müşterilere

Bu, genellikle tedarikçiye ürün siparişi verilmesinde belirlediğiniz minimum birim ürün siparişi olarak da ifade edilir. Müşteri kendi adına bu miktarı hesaplayabilirken, tedarikçi de siparişin kendisine olan maliyetini göz önüne alarak kendi minimum sipariş miktarını belirleyebilmektedir. Örneğin, Tedarikçi XYZ firması. X ürünü için sadece 1000 usd ‘den fazla harcama yapabilen müşterilerinin siparişi kabul edebildiği gibi müşteri eğer sipariş vermek istiyorsa bu alt limite uymak zorunda bırakılabilmektedir.  Alibaba’da bu formatta nispi olarak çok firma bulunur ve eğer rekabet etmek istiyorsanız, bu alan sizin için bir fırsattır. Soldaki resimde kırmızı ile işaretlenmiş “Sevkiyata hazır” bölüme giriş yapan alıcılar (müşteriler, ithalatçılar) aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşır. Bu ekrana girmek, sipariş alma adetlerinizi kısa sürede artırır.

Bunun iki yararı vardır. Birincisi çok sipariş alacağınız için, Alibaba içinde firmanızın ve ürünlerinizin müşteriye gösterme sırasında üst sıralara çıkabilirsiniz. İkincisi ise, alıcıların, müşterilerin çok daha bol olduğu farklı bir ekrandan müşteriye erişebilme imkanıdır. Dijital pazarlama açısından, erişim ve etkileşim, satışın ön adımıdır, dolayısı ile satışlarınız artacaktır.

 

alıcılar için rekabet ekranı
alıcılar için rekabet ekranı

 

E-İhracatta Fikri Mülkiyet Yasaları

Taklit, kopya veya satışa yetkili olmadığınız ürünlerin b2b ve b2c e-ihracat ve eticaret sitelerine eklenmesi ve listelenmesi kesinlikle yasaktır.

Durumun tespiti halinde, ürünler e-ihracat yer ve serivis sağlayıcıları  tarafından silinebilir ve mağaza cezalandırılabilir. Bu durumlarda b2c e-ihracat ve eticaret pazar yerleri hukuki işleme başvurup, hesabınızı ve ödemelerinizi askıya alır.

Ticari Markalar; Ürün üzerinde ve/veya ambalajında ve/veya ticari markayla aynı veya çok benzer ticari markanın izinsiz kullanımı.

Patentler; Tasarım, yardımcı model ve buluş patenti hakları ihlali

Telif Hakkı; Metin, resim, video, müzik, yazılım gibi telif hakkıyla korunan materyallerin izinsiz kullanımı telif hakkının ihlali anlamına gelecektir.

Marka sahibi markasının izinsiz kullanımı durumunda, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini herkese karşı talep edebilir

 • Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,
 • Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından işaret ile tescilli markanın ilişkilendirilmesini de içerecek şekilde, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması,
 • Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.

Aşağıda belirtilen durumlarda izinsiz bir kullanım söz konusu ise, ikinci fıkra hükmü uyarınca bunlar yasaklanabilir

 • İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması,
 • İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması,
 • İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması,
 • İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması,
 • İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması,
 • İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
 • İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması

Aliexpress’de Markalı ürünler satış yapabilir mi?

Genel olarak, markalı ürünleri AliExpress’te satabilirsiniz, fakat satış yaparken kural yönetem ve süreçlere dikkat etmeniz gerekir:

Global markalı ürünleri Amerika’ya satışa kapatmanız gereklidir. (eğer elinizde bu markanın dünyaya satış yetki belgesi varsa, satıcı panelinde Hesaplar sekmesinde markayı ekleyip listeleyebilirsiniz). Aksi takdirde Amerika mahkemelerinden gelen Geçici Sınırlama Emri ile AliExpress hesabınızdaki para dondurulabilir.

Global markalı ürünlerin Amerika harici ülkelere satışını yaparken de yine Fikri Mülkiyet Hakları(FMH) ihlali yaşanabilir. Markanın Türkiyedeki yetkili satıcısından faturanız olması halinde bu ihlallere engel olabilirsiniz.

Türk markalı ürünlerin satışını yapmak isterseniz yine elinizde resmi faturası olması gerekmektedir.

Aliexpress’de ve diğer B2C sitelerde  ürün başlığında “imitasyon” yazılarak dahi taklit sahte ürün satışı yapılamaz.

Mikro İhracat Nedir

Mikro ihracat, 300 kg ve 15000 € limitine kadar ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) ile yurtdışı edilen bedelli ihracatlara verilen isimdir.

Mikro ihracat, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hızlı kargo acentalari tarafından 300kg ve 15000 € limitine kadar ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) ile yurtdışı edilen bedelli ihracatlara verilen isimdir.

Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar

MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ile aynı miktar ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Müsteşarlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir.

E-İhracat Pazarlaması Nedir?

Ürünümüzü e-ihracat yoluyla nasıl yurt dışına satarız?  E-ihracat yapmak istiyorsanız, pazarlama stratejilerini de e-ihracatın şartlarına göre güncellemeniz gerekir. Dijital pazarlama ve satışın ne olduğunu anlamak için online stratejilerde odaklanılması gereken farklı dijital pazarlama kanallarını ve uygulamalarını anlamak gerekir.

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama; teknolojik araçlarla tanıtımlar, reklamlar ve nihayet satış yapmaktır. Başka bir deyişle,  , “bir veya daha fazla elektronik teknolojiyi kullanarak bir markayı veya ürünü tanıtmak için kullanılan bir pazarlama alt kümesi” şeklindedir.

E-ihracat yapmak için iki farklı yol var.  Ancak önemli olan sizin sektörününüze ve ürününüze en uygun araç ve  yöntemlerden hangisinin daha mantıklı olduğuna karar vermeniz.  Seçeceğiniz yöntem sizi çok daha iyi yerlere götürebilecekken zaman kaybetmenize etmenize de neden olabilir. 

Birinci yöntem; b2c’de Amazon, eBay, Aliexpress b2b’de Alibaba  gibi önemli e-ticaret siteleri üzerinden satış yapmak. XML entegrasyonları ile shopify üzerinden de yapabilirsiniz.  Yapmanız gereken, bu sitelerde bir satıcı hesabı oluşturmak ve satmak istediğiniz ürünleri hesabınıza yüklemek. Bu siteler arama motoru optimizasyonu, ücretli reklam, dijital pazarlama gibi birçok şeyi kendileri gerçekleştirdiği için potansiyel olarak milyarlarca müşteriye sahip. Dolayısıyla müşteri çekme ya da satış yapamama gibi bir sıkıntı ile karşılaşma ihtimaliniz düşük. Ama ürünlerinizi bu siteye yükleyip, görünebilirlik ve bulunabilirlik adına birsey yapmaz iseniz, bir sonuç alamazsınız

İkinci yöntem; kendi web sitenizi açarak e-ihracata adım atmak. Bu adımı özellikle b2b formatında da satış yapıyorsanız, öneririm. İlk aşamada  müşteri bulma sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Diğer sitelerle arama motoru optimizasyonu rekabetine hazır olmanız gerekir. Bu noktada SEO çalışmasını yapacak olan şirketi çok iyi seçmeli, ücretli reklam verme konusuna yeterli bütçe ayırıp ayıramayacağınız konusunu iyi değerlendirmelisiniz.

 

İhracat İş Akış Şeması

ihracat, yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışına yapmış olduğu mal satışlarını ifade eder. Sözlük anlamı ise, Bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. Ürünü bulduk hemen ihracat yapalım dediğinizde, aşmanız gereken bir iş listesi ile karşılaşacaksınız. Merak etmeyin, bu aşamaların çoğu birbirine benzeyen işlerden oluşmakta.  Bana göre en çok uğraşılan adım “Müşteri Bulunması” ki tüm firmalar bu konuda devamlı tekrar eden aktiviteler ile büyük efor harcamaktadır. 

İhracatta tüm süreçlerin planlı ve aksamadan ilerlemesi için yapmanız gereken işlemleri listelemek istedim.

 • İhracatçı sıfatının kazanılması
  • İhracatçı Birliğine üye olunması ile “İhracatçı” sıfatı kazanılır.

  • İhracatçı Birliğine üye olunabilmesi için şirket kurmak zorunluluğu yoktur, gerçek kişiler de ihracatçı birliği üyesi olabilir.

  • İhracatçı Birliği üyesi olabilmek için “giriş aidatı” ödenmek zorundadır, ihracatçı birliğine üye olduktan sonra ise “yıllık aidat” ve ihracat bedeli üzerinden “nisbi aidat” ödenir.

 • Müşterilerin bulunması; Pazar araştırması, analizi ve değerlendirilmesi, olası ithalatçı ile görüşmelerin yapılması
 • İthalatçı ile anlaşmaya varılması ve ayrıntılı sözleşmenin hazırlanması
 • İhracat için ürünlerin sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlanması
 • İhraç konusu ürüne ve ülkeye göre gerekli izin/onayların alınması ve ürün ve ülkeye göre farklılaşan evrakların hazırlanması
 • Ödeme işlemleri ile ilgili olarak banka ile görüşülmesi
 • Lojistik operasyonları yürütecek firma ile ve gümrük müşaviri ile anlaşmanın yapılması ve sözleşmenin hazırlanması
 • Sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Eşyanın ihracatı için gerekli belgelerinin hazırlanması, eşyanın taşıyıcıya teslimi ve  gümrükleme işlemlerinin tamamlanması
 • İhracat  bedelinin sözleşme şartlarına göre ve ilgili banka üzerinden ve mevzuata uygun olarak ülkeye getirilmesi ya da serbest kullanımı
 • İhracat dosyasına ilişkin mükellefiyetlerin yerine getirilmesi ve kapatma ve sonuç işlemlerinin yapılması

Sunum prezi ile 2012 yılında hazırlanmıştır. incelemek isteyenler için link adresi https://prezi.com/yy8eg9icb3uv/ihracat-is-aks/ 

Prezi ile çok daha iyi sunumlar hazırlanmaktadır. Aşağıda ilgili yazıya ulaşabilirsiniz.