Teknolojik Gelişmeler İnovatif Fikirler Proje Pazarı

Girişimciliği artırma, yatırım ortamının iyileştirilmesi, şirketleşmenin ve gelişmenin önündeki engellerin kaldırılarak yeni girişimcilerin işlerinin kolaylaştırılmasının yolunu açacak, aynı zamanda juri üyesi olduğum, Uluslararası Girişimcilik Odaklı Teknolojik Gelişmeler İnovatif Fikirler Proje Pazarı” 21 Aralık 2017’de İstanbul Aydın Üniversitesi, girimsimci kuluçka merkezi İncubation Istanbul’da düzenlenecek.   Tüm grişimci adaylarının projelerini, 18 Aralık 2017 tarihine kadar projepazari.aydin.edu.tr adresinden başvuruları kabul ediyoruz.

Devamı..