Recai Murat Yılmaz Pazarlama üzerine projeler, uygulamalar, aplikasyonlar, gurular, araçlar, trendler, uygulanabilir örnekler Reklam Nasıl Hazırlanır — Pazarlama üzerine projeler, uygulamalar, aplikasyonlar, gurular, araçlar, trendler, uygulanabilir örnekler

Reklam Nasıl Hazırlanır

  1. PH_653Ürün Analizi– Hedef Müşteri Kitlesi, SES grupları, fiyat avantajları, kalitesi,  hedef müşteriyi ikna edecek güçlü yönleri, kaçınılması gereken zayıf yönleri reklam çalışmalarına başlamadan önce detaylı analiz edilmelidir.
  2. Ürün segmenti için kullanılması gerken mecralar – Medya Planı ve bütçesinin belirleyici unsurları olan, Sosyo ekonomik statü SES gruplarına göre, hedef kitlenin etkilendiği mecarlar. Ulusal gazeteler, yerel gazeteler,dergiler, radyo, televizyon kanalları, internet reklam medya ve  kanallarının seçimleri.

İnternet Medyasını biraz açıklamak gerekir.  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan en önemli mecralardan biride büyük bir hızla gelişen ve reklam pazarından aldığı payı yükselten Internettir. Internet reklamlarını geleneksel mecralardaki reklamlardan ayıran en önemli özellikler arasında interaktif oluşu, kişiye özel olabilirliği ve ölçülebilirliği sayılabilir. Internet, reklam verene, reklam faaliyetinin sonuçlarını ölçümleyebilme; kaç kişiye ne zaman ve ne sıklıkta ulaşıldığı, hedef kitlenin beklentileri ve Internet alışkanlıkları gibi geleneksel reklam mecraları aracılığıyla erişilmesi zor bilgilere daha hızlı ve az maliyetle ulaşabilme imkanı sağlamaktadır.  Banner Reklamları, (Reklamverenler tarafından, İnternet medyasına reklam vererirken öncelikli tercih olan, Banner reklamalr, Ölçümlenmesinin kolay olması ve kısa sürede satış arttırmak amacı gütmesi açısından tercih edilmektedirler), Pay Per Click (Google Adwords, medyanet, adtech), İzinl Pazarlama E-Mail Reklamları (euromessage), Pop up Reklamları, (sayfalar ya da siteler arasında geçiş yaparken karşısına çıkan tam sayfa reklamlarıdır) Affilliate pazarlama networkleri ( Satış Ortaklığı) (http://www.google.com/ads/affiliatenetwork/) veya (http://www.adtriplex.com/), İçerik Sponsorlukları (Satış mesajlarını doğrudan aktarmak yerine ürün özellikleriyle tüketici arasında bağ kurarak markayı tanıtma amaçlı ile Reklam veren belli bir süre için internette, hedef kitlesi tarafından tercih edilen belli bir alanı satın alır. Bu alanda ürün ya da hizmetini tanıtmak, hedef kitlesine istenilen mesajı aktarmada özel kurgulanmış içerikleri yayınlar) ve Gösterim başına reklam (ppm), (Tıklama Başına Ödeme esaslı reklam seçeneği.)

 

  1. Reklam bütçesi – Reklam filimi produksiyon bütçesi ve Planlanan Satış gelirlerinin yüzdesi yöntemine veya Rakiplerin medya bütçesi ve spot adetinde göre, hedef müşteri kitlesine ulaşmada uyguladığı harcamaları esas alma yöntemine göre bir bütçe ayrılmalıdır.  Reklam çabaları için yapılan harcamalar genellikle maliyet oluşturucu “gider” olarak düşünülmekle birlikte reklam bir taraftan satışların arttırılmasına katkıda bulunarak diğer taraftan ürün ve marka imajının gelişmesine yardımcı olarak ürün ya da hizmetin pazarda iyi bir izlenim bırakmasını sağlamaktadır. Reklama ayrılan bütçe gider gibi görülmekle birlikte hem kısa vadede satışların artması hem de uzun vadede ürün ya da firmayla imaj yaratma, tüketici zihninde sürekli canlı kalma gibi bir takım işlevleriyle tekrar işletmeye girdi olarak geri dönecektir. Başarılı bir reklam kampanyasında önemli bir faktör de yeterli bir bütçeye sahip olmasıdır. Onun için bütçe hazırlama süreci, reklamcılık açısından hayati önemi olan bir konudur. Reklam bütçesi, reklam planlamasına yardımcı bir araçtır. Aynı zamanda harcamalar üzerinde denetim görevi de görür. Bu nedenle reklam bütçesi hazırlamak, reklam yöneticisinin temel sorumluluklarından birisi olarak kabul edilir.

 

  1. Reklam Brief’inin hazırlanması Reklam kampanyası hazırlık çalışmaları içinde brief (görev talimatı) önemli yer tutar. Brieften sonra reklam planlaması yapılır. Reklam veren çalışmak istediği reklam ajansını, kampanya hakkında kendi kurumu, ürünleri, rakipleri, kampanyaya ayrılmak istenen bütçe, beklenti ve amaçları hakkında bilgilendirilmesi işine briefing, bunun yazılı olarak verilen haline brief (görev talimatı) denir.

 

  1. Senaryo geliştirim– Senaryo üzerinde daha detaylı çalışabilmek için yazılır ya da taslak haline getirilir.

 

  1. Üretim öncesi – Filmin çekimi için hazırlıklar tamamlanır. Cast seçimi, oyuncular ve çekim ekibi işe getirilir. Mekanlar seçilir. Setler kurulur.

 

  1. Üretim– Filmi bitirmek için gereken ham elementler çekilir. 35 mm. veya 16 mm. çekilen film, laboratuarda yıkanır ve telesineye girer. Telesineden çıkan görüntü, istenilen formata transfer edilir. (Türkiyede tercih edilen format, digital betacam’dır)

 

  1. Üretim sonrası – Görüntü kurgulanır, diyaloglar kurgulanır, müzikler (Jinglelar bestelenir, çalınır, kaydedilir, kiralnır veya satınalınır) diğer ses efektleri tasarlanır, kaydedilir, bilgisayar efektleri dijital ortamda eklenir, daha sonra sesler ayrı kanallarda kurgulanarak son haline getirilip görüntü ile birleştirilir. Bu aşamadan sonra görüntü, offline kurguya girer. Film, PAL, HD veya RED formatlarında çekildiyse, yıkama ve telesine yapmaksızın montaja hazırdır. Kurgunun yapıldığı, Avid, Final Cut gibi programlar, non-lineer kurgu sistemleri olarak adlandırılır. Filme eklenecek 2D/ 3D animasyonlarla birlikte off-line kurgu, müşteriye onay için sunulur. Müşteri onayıyla birlikte online kurguya gidilir. ( Film, yayına girmeden önce bitmiş haline getirecek işlemlerin tamamlanır.) Bu aşamadan sonra, film tamamlanmış olur.

 

Leave a Comment