Recai Murat Yılmaz Pazarlama üzerine projeler, uygulamalar, aplikasyonlar, gurular, araçlar, trendler, uygulanabilir örnekler Peter Drucker - Pratice of Management — Pazarlama üzerine projeler, uygulamalar, aplikasyonlar, gurular, araçlar, trendler, uygulanabilir örnekler

Peter Drucker – Pratice of Management

practiceOfmanagementPazarlama ve Yönetimi, konusunda, 1954 yılında Peter Drucker tarafından yazılmış, Pratice of Management ( http://www.pandora.com.tr/urun/practice-of-management/154915)  kullanılabilir bir çok önemli örnekler içermektedir.

Peter Drucker’ın birçok makaleye önsöz olarak seçilen sözleri;

“Pazarlamanın amacı satış faaliyetlerini minimuma indirmektir.

Firmaların amacı, ürün üretmekten çok, müşteri yaratmaktır.

“Pazarlama o ne kadar temel bir konudur ki, onu ayrı bir işletme fonksiyonu olarak düşünmek mümkün değildir….. Pazarlama bütün işletmeye nihai sonuçlar açısından, yani tüketici gözüyle, bakılmasıdır. Dolayısıyla pazarlamanın ilgi ve sorumluluğu tüm işletme fonksiyonlarını kapsamaktadır.”

İşe alınan çalışanlar, işletme sisteminin içersinde artan oranlı daha yüksek seviyeli işlerde çalıştırılmaya başlanmaktadır.  Bu durumda “Bilgi İşçileri” konumu oluşmaktadır.  Bilgi İşçileri kendi konularını patrondan daha iyi bilmek zorundadırlar, yoksa hiçbir işe yaramazlar. Bilgi işçisinin tanımı, “işini organizasyondaki herkesten daha iyi bilen kişi”dir  Bu kişilere klasik anlamda İnsan Kaynakları ile hitap etmeniz zamanla zorlaşmaktadır.  Yönetici pozisyonundaki bu formattaki “Bilgi İşçilerini”  iyi yönlendirmeniz, yönetmeniz ve organize etmeniz, yönetim açısından çok önemlidir.

Şirket bir insan organizasyonudur. Kalitesini ise çalışanları belirler. Bir gün gelir iş otomasyona bağlanabilir ve tamamıyla makineler tarafından yapılabilir ancak bilgi, insana özgü bir kaynaktır. Kitaplarda ve herhangi bir mecrada  bulunmaz. Kitaplar sadece; bilginin, enformasyonu özel bir iş ve çalışmaya uygulama yeteneği olduğu durumlarda danışmanlık görevi yapar. Bilginin kullanılması ancak ve ancak insan aklıyla ya da insan elinin hüneriyle olur (Drucker, 1998a: 132).

Dünyanın en iyi 50 yönetim kitabından biri seçilen The Practice of Management’ı tavsiye ederim.

ilgili yazılar

Leave a Comment