Recai Murat Yılmaz Pazarlama üzerine projeler, uygulamalar, aplikasyonlar, gurular, araçlar, trendler, uygulanabilir örnekler Dijital Pazarlama - 22 Ekim 2015 İstanbul Aydın Üniversitesi — Pazarlama üzerine projeler, uygulamalar, aplikasyonlar, gurular, araçlar, trendler, uygulanabilir örnekler
aydın üniversitesi eğitim 

Dijital Pazarlama – 22 Ekim 2015 İstanbul Aydın Üniversitesi

Murat_yilmaz_dijital_pazarlama

 

 

 

Dijital Pazarlama olarak sunulan araçlar ve yöntemler aslında marka bazında kanallar yönetimi açısından bakıldığında, şu an anladığımız pazarlama anlayışı ile çelişiyor. Çünkü pazarlama Amerikan Pazarlama Derneği’nce 1984 yılındaki toplantısında yapılan tanımı şöyledir: “Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek değişimi gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.” Konuları bütün olarak incelediğimizde, çalıştığınız firmada analog yönetim süreçleri var ise, süreçler ölçülebilir ve yönetilebilir değil ise, dijital pazarlamadan bahsetmek zor olur.

Biz,etkinliğimizde  pazarlamanın analog süreçlerini, nasıl dijitalleştirdiğimizden bahsedeceğiz.

Dijital Pazarlama Etkinliğe ücretesiz katılmak için etkinlik sayfasını inceleyebilirsiniz www.facebook.com/events/1502049153426372/

 

EZ5B4015 EZ5B4020 EZ5B4017 EZ5B4028

ilgili yazılar

Leave a Comment