Recai Murat Yılmaz Pazarlama üzerine projeler, uygulamalar, aplikasyonlar, gurular, araçlar, trendler, uygulanabilir örnekler 8 Adımda İş Planı — Pazarlama üzerine projeler, uygulamalar, aplikasyonlar, gurular, araçlar, trendler, uygulanabilir örnekler
Danışman dikkat çekenler iş hayatı İş Planı marka 

8 Adımda İş Planı

İş planı, tanıtıcı bir dökümandır. Bu döküman; şirketinizin planlarını ortaya koyar, planların nasıl gerçekleştirilebileceğini gösterir ve  ilgili otoritenin, değerlendirme yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgileri içerir.

Sizi hedefimize götürecek Örnek İş Planını inceleyelim.

1-) Yönetici Özeti

Yönetici Özeti doğru ve başarıya götürecek bir İş Planının temel kısmını teşkil eder.  Burada işletmenin kısa bir tanıtımı, misyonu, sunduğu ürün ve hizmetler, şirketin mali durumu ve finansman ihtiyacı ile bireysel katılım yatırımcısının koyacağı sermaye tutarı ve yatırımdan beklentileri gibi  yatırıma ait temel bilgilerin kısa ancak ana özelliklerini kapsayan iş planının bir özeti yer alacaktır. Bu bölümü bir sayfadan uzun olmamalıdır. İş Planının ön kısmına eklenir. Önce hazırlamaya kalkmayın, tüm iş planı hazırlandıktan sonra, en son yazılır.

Yönetici Özeti Hazırlarken aşağıdakiler mutlaka eklenmelidir.

a) Şirket ismi/Marka ve kurulacak işyerinin adresi

b) İş konsepti

c) İş planının amacı / hedefi

d) Ürün gamı ve satış yöntemleri

e) Ciro ve Karlılık projeksiyonu

f) Tüm operasyonun yöneticisi / yöneticileri

g) Planda okunurken atlanmasını istemediğiniz temel öngörüler

 

2) İş Analizi

Girişimci iş kurma sürecinin başında, öncelikle kurmak istediği işin.

Doğru,

 

Sektör, İş fikri, Ölçek, Zaman, Ortak, Paydaş, Yer, Makine ve Potansiyel Müşteri faktörlerine

 

sahip olduğundan emin olmalıdır.

8adimda_is_planiİş analizi, işin tüm yapıların analizini içerir. Sektöre ve işe genel bakış yapar ancak sektör ve şirket hakkında önemli detayları da inceler

İş / Yatırım Analizi hazırlarken aşağıdaki hususları eklemek gerekir.

Perakende İş Planıa) Şirket nerede kurulacak, merkez ve mağaza lokasyonları

b) Operasyonun başlama zamanı ve iş akış zaman planı

c) Ürün gamı

d) Operasyonun nasıl yürütüleceği

e) Kimler tarafından yönetileceği

f) Operasyonun hukuki, telif, patent ve diğer kanuni altyapısı

g) Şirket misyonu ve vizyonu

h) Sektöre genel bakış

ı) Rakiplerin analizi

i) Sektörel trendler ve araştırmalar

j) Kuruluş maliyetleri, mağaza açılış maliyetleri

k) Demirbaş, yatırım, kira vs gibi masraf detayları

l) Kuruluş ve operasyonların fonlanma şekilleri

Pazarlama Stratejisi “NE“, Pazarlama Planı “NASIL” sorusuna cevap vermelidir.

3) Pazarlama Stratejisi

Pazarlama Stratejisi ve Pazarlama Planı kavramlarının karıştırılması oldukça yaygındır. Pazarlama Stratejisi: Pazarlama stratejiniz, pazarlama çalışmalarınızla üstesinden gelmeniz gereken hedeflerin açıklaması anlamına gelmektedir. “Ne” sorusuna cevap verir. Pazarlama Planı: Pazarlama planınız ise pazarlama hedeflerinizi nasıl gerçekleştireceğinizdir.  “Nasıl” sorusuna cevap verir.   Lütfen Pazarlama adına hazırladığınız dokümana  bakınız ve Pazarlama Stratejisini yazdıktan sonra “Ne” sorusuna cevap verip, vermediğini kontrol ediniz.

İş Planındaki Pazarlama Stratejisi;

a) Müşteriniz olmasını istediğiniz insanların tanımlanması

b) Hangi kitlelerin sizin müşteriniz olmasını hedeflediğiniz

c) Hedef kitlelere hangi tanıtım ve reklam strateji ve yollarıyla dokunacağınız

d) Rekabet analizi ve tanımlanması

e) Rakiplere göre farklı ve avantaj yaratacak hususlar

f) Rakiplere göre oluşturulacak satış stratejisi

Pazarlama stratejisi kısmında ciddi ve elle tutulur veriler eklemek gerekmektedir. Araştırma raporları analiz edilmeli, atıfta bulunulmalı ve 7. Bölümdeki eklere tüm raporların erişebilir linkleri konulmalıdır.

En kötü İş Planı bile, plansız hareket etmekten daha iyidir.

4) Ürün ve Hizmetler

Pazarına sunacağınız ürün ve hizmetlerin tanımlanıp analiz edildiği kısımdır.  Müşteri istek ve ihtiyaçlarını, ürün ve hizmet gereksinimlerine dönüştürülmesi. Var olan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi. Kalite amaçlarının belirlenmesi. Maliyet hedeflerinin formüle edilmesi. Prototiplerin üretimi ve testi. Teknik şartların belgelenmesi Ürünlerin temininden sunumuna kadar geçen süreçtir.

Bu kısmı hazırlarken bahis edilmesi gereken hususlar şunlardır.

a) Ürün ve hizmetin gamı ve size has ürünlerin belirtilmesi

b) Müşterilere sunulacak ayrıcalık ve avantajlar

c) Tedarikçi bilgileri, varsa özel tedarik anlaşmaları bilgisi

d) Fiyatlama politika ve stratejisi

e) Ürün bazlı rekabet analizi

f) Satış projeksiyonu

 

5) Yönetim Planı

Yönetim kısmında tüm operasyonu yönetecek ve sürdürecek insan kaynağı yapısı ve gereksinimler ortaya konulmalıdır.   insanların iş birliği yapmalarını sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme işlerinin ve faaliyetlerinin tümünü ifade eder.

a) Tüm yapının organizasyon şeması

b) Çalışan sayıları

c) İstihdam edilmiş yöneticilerin kısa öz geçmişleri

d) Girişimcilerin organizasyondaki yeri ve yönetim alanları

e) Kısa ve uzun vadeli personel ihtiyacı analizi

f) Toplam ve iş aileleri bazında personel maliyetleri

g) Personele sunulacak sosyal ve yan haklar

 

6) Finansal Plan

Finansal Plan, yatırım sonucu elde edilmesi planlanan ciro ve karlılığın projeksiyonunun yanı sıra kuruluş ve idarede gerekli finansal ihtiyaçların belirlenmesi ve ortaya konulması aşamasıdır. Yatırımlar, borçlar, alıcılar ve satıcılar hesaplamaları detaylandırılır. Açılacak mağaza sayısı ve zamanları tablolarda açıkça belirtilir. Bankalar gibi fon kaynağı sağlayacak veya borç verecek herhangi bir kuruluş aşağıdaki soruların cevaplarını bilmek isteyecektir:

• Ne kadar borç almak istiyorsunuz?

• Parayı ne için istiyorsunuz?

• Borcunuzu gerçekçi olarak ne kadar zamanda geri ödeyebileceksiniz?

• Faizi ödeyebilecek güçte misiniz?

• Şirketiniz, planlarında ortaya çıkacak bir aksiliği göğüsleyebilecek güçte mi?

• Borçlanma için, eğer istenirse, ne gibi teminatlar sağlanabilir?

 

Doğru bir Finansal Plan aşağıdaki rapor ve bilgileri içermelidir. İşin büyüklüğüne göre 3-8 yıllık projeksiyon olarak hazırlanır, genellikle beş yıl tercih edilir.

b) Amortisman Tablosu

b) Başabaş analizi

c) Proforma Kar-Zarar Tablosu (Aylık-Yıllık)

d) Proforma Nakit akım tablosu (Aylık-Yıllık)

e) Proforma Bilanço

f) İş ve finans rasyoları

g) Orta ve uzun vade risk analizi

h) Çıkış stratejisi ve analizi

Finansal plan işin gerçekleşmesi ve büyümesi esnasında beklenilen parasal analizleri ortaya koyar. Büyümenin finansının nasıl sağlanacağı belirtilmelidir. İş Planı finans temini maksadıyla hazırlandığı takdirde alternatif varsayımlarla kuvvetlendirilmelidir, ayrıca varsayımların borç veren tarafından anlam ifade eden rakamlar olması önemlidir.

 

7) Ekler

Ekler kısmında yukarıdaki diğer 6 maddeyi güçlendiren raporlar, analizler, pazar araştırmaları, şirket hukuki yapısı vs gibi belgelerin yanı sıra. Kategorilerde kullanılan projeksiyonların alt tabloları ve detayları verilir. Detaylı alt finansal analizler buraya eklenir, varsayımlar konusunda alternatif modellemeler iliştirilir.

ilgili yazılar

Leave a Comment